Kako organski proizvođači pripremaju zemljište | Agroportal.ba
Agro savjeti

Kako organski proizvođači pripremaju zemljište

Zemljište u ogranskoj proizvodnji mora da bude bez prisustva hemikalija i pesticida. Pored toga, mora se primijeniti adekvatan način obrade. Veoma je važno sprečavanje zbijanja zemljišta i dubina oranja.

Najveći problem u konvencionalnoj poljoprivredi je preveliko zbijanje zemljišta zbog velikog broja prolazaka mehanizacije. Smanjenjem broja prohoda mašina zbijenost se može smanjiti, kao i troškovi i energetska efikasnost obrade. Također se u organskoj proizvodnji preporučuje smanjenje dubine oranja jer je u dubljim slojevima zemljište bez vazduha, i nema velike količine organske materije i živih organizama, pa ga ne treba izbacivati na površinu.

 

Dubina oranja

Dubina oranja se kao i u konvencionalnoj proizvodnji prilagođava kulturi koja će da se sije. Za vrste razvijenijeg korijenovog sistema dubina oranja je nešto veća u poređenju sa vrstama čiji je korijen slabije razvijen. Sa redukcijom obrade se ne smije pretjerivati jer su njeni nedostaci slabija kontrola korova, nedostatak i visoka cijena adekvatnih alata na našem tržištu.

Pročitajte još...   Kako riješiti problem glodara? Agro savjet

Generalno i u ovoj vrsti proizvodnje važi da se vrijeme obrade prilagođava tipu zemljišta tako da se na teškim zemljištima oranje obavlja u jesen. Na lakim pijeskovitim zemljištima u rano proljeće. Također na sistem obrade veliki uticaj imaju i klimatski uslovi, zastupljeni plodored i tehnička opremljenost gazdinstva. Uopšte se obrada zemljišta može posmatrati kroz osnovnu i dopunsku obradu.

Osnovna obrada se po pravilu obavlja kad je zemljište u optimalnom stanju vlažnosti da ne bi došlo do kvarenja njegove strukture i stvaranja nepropusnog sloja na dnu brazde. Vrlo je bitno dubinu oranja mijenjati svake godine. To će se prilagođavati biljnoj vrsti koja će se sijati. Osnovna obrada se može izvoditi i samo tanjiračama na zemljištima koja su povoljnog mehaničkog sastava i ako je u prethodnoj godini obavljeno oranje na punu dubinu.

Pročitajte još...   Zalihe vlage u zemljištu na minimumu

Ako na zemljištu ima višegodišnjih korova koji se razmnožavaju vegetativno, tanjirače treba strogo izbjegavati. Ako je osnovna obrada zemljišta obavljena na vrijeme i dovoljno kvalitetno dopunskom obradom dovodimo zemljište u najpovoljnije stanje da bi se sjetva obavila na vrijeme što kvalitetnije i uz što manje troškova.

Shares
Slične objave
Agro savjetiAgro vijesti

Uticaj niske temperature na domaće životinje

Agro savjetiAgro vijesti

Jesenji tretman voća