Kako prepoznati i spriječiti virusnu pneumoniju kod goveda | Agroportal.ba
Agro savjeti

Kako prepoznati i spriječiti virusnu pneumoniju kod goveda

Postoje niz faktora koji mogu da utiču na oboljenje disajnog trakta. Virusna pneumonija ili upala pluća, kod goveda u težim oblicima može da dovede i do uginuća grla. Kako bi spriječili uginuće, jako je važno znati prepoznati simptome i koje mjere valja preduzeti.

Virusna pneumonija može da izbije kod teladi stare 3-6 mjeseci, junadi i odraslih goveda. Najčešći izazivači oboljenja su adenovirusi, virus parainfluence-3 i virus infektivnog bovinog rinotraheita. Uvođenje novokupljenih mladih životinja, može da unese infekciju u zapat.

Simptomi

Bez obzira na vrstu virusa, klinička slika virusne pneumonije je slična i karakteriše se povišenom tjelesnom temperaturom, serozno mukoznim iscjedkom iz nosa i usne šupljine koji kasnije može da bude i purulentan (gnojav). Kašalj je jedan od simptoma bolesti koji se može javiti kod oboljelih jedinki. Usljed nadovezivanje sekundarnih bakterijskih infekcija, simptomi bolesti se mogu pojačati i dovesti i do uginuća.

Pročitajte još...   U Bijeljini održano predavanje za unapređenje stočarstva

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, a identifikacija uzročnika zahtjeva i laboratorijske preglede.
Terapija nije potrebna kod nekomplikovane virusne pneumonije, dok kod sekundarnih bakterijskih infekcija neophodan je antibiotski tretman. U slučajevima sa teškim opštim stanjem potrebna je potpomažuća terapija, glukoza sa fiziološkim rastvorom i vitaminsko-mineralnim tretmanom istovremeno.

Bolesne životinje izolovati i obezbjediti im dobre uslove držanja i ishrane.

Zaštita od bolesti

Profilaksa se zasniva na suzbijanju djelovanja pojedinih grupa etioloških faktora. Značajno je da telad i junad dospiju u tovilište u dobrom zdravstvenom stanju, da im se omogući povoljan proces adaptacije na uslove u novoj sredini i da im se smanji stresogeni agensi. Prostorije u kojima će životinje biti smještene treba da su očišćene, dezinfikovane i potom napunjene istovremeno sa grlima iste starosti i kategorije. Ako se za tov skupljaju telad sa raznih strana, bez preduzetih mjera zdravstvene zaštite, pri odabiranju treba voditi računa da se takva grla drže i do 15 dana u odgajalištu prije ulaska u tovilište i najbolje je da se tada vakcinišu. Kod vakcinacije taladi mlađe od 6 mjeseci preporučuje se revakcinacija, da bi se postigao imunitet na duži period.

Pročitajte još...   Način rukovanja sa ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja

Ako se pojavi oboljenje odmah izvršiti klinički pregled svih životinja i bolesne odvojiti od zdravih. Prostorije u kojima su boravile bolesne i sumnjive životinje treba odmah dezinfikovati. Poslije završenog tova poželjno je da se objekat isprazni, temeljno očisti i dezinfikuje za naredni turnus.

Shares
Slične objave
Agro savjetiAgro vijesti

Uticaj niske temperature na domaće životinje

Agro savjetiAgro vijesti

Jesenji tretman voća