Kako prepoznati i spriječiti virusnu pneumoniju kod goveda | Agroportal.ba
Agro savjeti

Kako prepoznati i spriječiti virusnu pneumoniju kod goveda

Postoje niz faktora koji mogu da utiču na oboljenje disajnog trakta. Virusna pneumonija ili upala pluća, kod goveda u težim oblicima može da dovede i do uginuća grla. Kako bi spriječili uginuće, jako je važno znati prepoznati simptome i koje mjere valja preduzeti.

Virusna pneumonija može da izbije kod teladi stare 3-6 mjeseci, junadi i odraslih goveda. Najčešći izazivači oboljenja su adenovirusi, virus parainfluence-3 i virus infektivnog bovinog rinotraheita. Uvođenje novokupljenih mladih životinja, može da unese infekciju u zapat.

Simptomi

Bez obzira na vrstu virusa, klinička slika virusne pneumonije je slična i karakteriše se povišenom tjelesnom temperaturom, serozno mukoznim iscjedkom iz nosa i usne šupljine koji kasnije može da bude i purulentan (gnojav). Kašalj je jedan od simptoma bolesti koji se može javiti kod oboljelih jedinki. Usljed nadovezivanje sekundarnih bakterijskih infekcija, simptomi bolesti se mogu pojačati i dovesti i do uginuća.

Pročitajte još...   Korisni insekti u voćarstvu

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, a identifikacija uzročnika zahtjeva i laboratorijske preglede.
Terapija nije potrebna kod nekomplikovane virusne pneumonije, dok kod sekundarnih bakterijskih infekcija neophodan je antibiotski tretman. U slučajevima sa teškim opštim stanjem potrebna je potpomažuća terapija, glukoza sa fiziološkim rastvorom i vitaminsko-mineralnim tretmanom istovremeno.

Bolesne životinje izolovati i obezbjediti im dobre uslove držanja i ishrane.

Zaštita od bolesti

Profilaksa se zasniva na suzbijanju djelovanja pojedinih grupa etioloških faktora. Značajno je da telad i junad dospiju u tovilište u dobrom zdravstvenom stanju, da im se omogući povoljan proces adaptacije na uslove u novoj sredini i da im se smanji stresogeni agensi. Prostorije u kojima će životinje biti smještene treba da su očišćene, dezinfikovane i potom napunjene istovremeno sa grlima iste starosti i kategorije. Ako se za tov skupljaju telad sa raznih strana, bez preduzetih mjera zdravstvene zaštite, pri odabiranju treba voditi računa da se takva grla drže i do 15 dana u odgajalištu prije ulaska u tovilište i najbolje je da se tada vakcinišu. Kod vakcinacije taladi mlađe od 6 mjeseci preporučuje se revakcinacija, da bi se postigao imunitet na duži period.

Pročitajte još...   Zaštita voćnjaka skupa ali isplativa investicija

Ako se pojavi oboljenje odmah izvršiti klinički pregled svih životinja i bolesne odvojiti od zdravih. Prostorije u kojima su boravile bolesne i sumnjive životinje treba odmah dezinfikovati. Poslije završenog tova poželjno je da se objekat isprazni, temeljno očisti i dezinfikuje za naredni turnus.

Shares
Slične objave
Agro savjetiAgro vijesti

Slobodan način držanja goveda

Agro savjetiAgro vijesti

Kako je uzgajati bamiju u Bosni i Hercegovini?