Kako ući u proces certifikacije organske proizvodnje u Republici Srpskoj? | Agroportal.ba
Agro savjetiAgro vijesti

Kako ući u proces certifikacije organske proizvodnje u Republici Srpskoj?

Najvažnije od svega jeste spremnost proizvođača, tj. operatora da se pridržava svih principa organske proizvodnje i zahtjeva koje pred njega postave kontrolori organske proizvodnje koje pošalje certifikovana kuća.

Dobiti certifikat za organsku proizvodnju nije lako i to svima morada bude jasno. Zato je potrebno mnogo strpljenja i truda jer treba ispuniti mnogo papirologije.

OCS Subotica ovlašćen za certifikaciju

U Republici Srpskoj, u 2020. godini, samo je jedna certifikaciona kuća ovlašćena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Riječ je o “Organic control system“ iz Subotice koja ima svoje predstavništvo, tj. poslovnu jedinicu za Republiku Srpsku, u Krnetama kod Laktaša. U 2021. godini još neke kuće trebalo bi da dobiju odobrenje Ministarstva.

Postupak prijavljivanja za organsku proizvodnju

Prvi korak za budućeg organskog proizvođača u Republici Srpskoj podrazumjeva pismeno ili usmeno obavještavanje OCS-a, Područne jedinice laktaši,  od strane proizvođača (operatora) a to može da bude poljoprivredno gazdinstvo, preduzeće, kompanija, udruženje, zadruga, trgovac, uvoznik, izvoznik ) o namjerama u vezi sa prijavljivanjem organske proizvodnje. Nakon toga OCS operatoru šalje informacije o programu kontrole i certifrikacije i potvrđivanja u organskoj proizvodnji i prijavu za kontrolu i certifikaciju.

Operator popunjava prijavu, dostavlja je OCS-u koji onda šalje cjenovnu ponudu za kontrolu i certifikaciju u tekućoj godini. Ako operator prihvati cjenovnu ponudu OCS šalje operatoru Ugovor na potpis čime se uključuje u organsku proizvodnju i dodjeljuje mu se jedinstveni evidencioni broj. Datumom potpisivanja ugovora počinje period konverzije. Operator time prihvata, odnosno, obavezuje se da će primjenjivati sve zahtjeve navedene u OCS standardima i nacionalnim propisima kojima se reguliše organska proizvodnja.

Pročitajte još...   Organsko kozarstvo na Romaniji

Sljedeći korak je detaljno popunjavanje i slanje Plana upravljanja organskom proizvodnjom koji operator šalje OCS-u, nakon čega, ako je sve popunjeno kako treba, OCS zakazuje kontrolu, a o terminu se dogovara kontrolor OCS-a i proizvođač, tj. operator.

Evidentirati sve što se radi na imanju

Tokom kontrole na imanju mora da bude prisutan vlasnik gazdinstva ili osoba zadužena za proizvodnju koji bi pri sebi trebalo da imaju dokaze o proizvodnji i finansijsku dokumentaciju. Drugim riječima, sve što operator uradi treba da se dokumentuje, slikama, računima i ostalim dokazima. Čuvajte i evidentirajte sve što radite jer ćete tako lakše ispuniti zahtjeve koje pred vas postavi kontrolor.  Kontrolor poslije posjete sačinjava izvještaj sa prilozima i nalazima iz kontrole koji dostavlja OCS-u na preispitivanje. Ukoliko je bilo nejasnoća operator dostavlja OCS-u nedostajuću dokumentaciju zatraženu u kontroli. Nakon toga, ako je sve u redu, OCS izdaje konačni račun za certifikaciju. Može doći do plaćanja dodatnih troškova kao što su npr. uzorkovanje, slanje uzoraka i laboratorijske analize i kontrole drugih lokacija.

Pročitajte još...   Otkupna cijena malina skoro 7 KM (VIDEO)

Na kraju OCS može da donese tri odluke. Prva je o tome da se izdaje certifikat ukoliko je prijavljena proizvodnja u skladu sa OCS i nacionalnim standardima. Druga je da se izdaje certifikat i obavještenje o neusaglašenostima sa jasno definisanim rokovima za njihovo otklanjanje ili da odbije certifikaciju.

Ministarstvo povećalo podsticaje za organsku proizvodnju

Dakle, postupak nije lak. Može da traje minimalno dvije godine što znači potrebno je mnogo strpljenja i volje da se isprave uočene nepravilnosti. Dodatan podsticaj može da bude namjera Ministarstva poljoprivrede RS da u narednim godinama podržava organsku proizvodnju sa višim novčanim iznosima. Konkretno, u 2020. godini podsticaj po hektaru organske proizvodnje iznosi 600 KM, a troškovi certifikacije biće sufinansirani sa 50%. Sve ovo predstavlja ogromnu šansu za razvoj organske proizvodnje u Republici Srpskoj koja, za sada, ima nešto manjee od 40 proizvođača, koji su u sistemu organske proizvodnje. Sve ukazuje na to da se stanje u ovoj oblasti mijenja nabolje u čemu značajnu ulogu imaju  zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede RS, zaduženi za organsku proizvodnju.

Autor: Bojan Kecman 

Izvor

0Shares
Slične objave
Agro vijesti

Bratunac: "Dani maline" u junu, već stižu prijave izlagača

Agro vijesti

"Mladi u poljoprivredi" za agronome dobojske regije