Objavljen Program podsticaja u FBiH za poljoprivredu za 2018. godinu | Agroportal.ba
Agro vijesti

Objavljen Program podsticaja u FBiH za poljoprivredu za 2018. godinu

Vlada Federacije BiH je na 140. sjednici u Sarajevu, usvojila 58.200.000,00 KM vrijedan Program podsticaja za poljoprivredu, utvrđen ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.

Od ukupnog iznosa, za poticaje biljnoj proizvodnji namijenjeno je 9.040.000,00 KM, a animalnoj 43.435.000,00 KM, dok će kamate na kredite za investicije u poljoprivredi biti regresirane sa 500.000,00 KM, koliko je planirano i za komasaciju zemljišta.

Za ruralni razvoj predviđeno je 3.580.000,00 KM, od čega za investicije u poljoprivredna gazdinstva 3.500.000,00 KM, a 80.000,00 KM za organsku proizvodnju.

Pročitajte još...   Javni poziv za dostavu ponuda za veliku količinu malina - isključivo svježih

Sredstva od 295.000,00 KM planirana su za model ostalih podrški, a unutar ovog iznosa je i 80.000,00 KM za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji.

Korisnici su dužni sredstva koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi. Kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i tokom  prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava.

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje i realizacije mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.

Pročitajte još...   Objavljen Program poticaja za poljoprivredu

Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Službene novine Federacije BiH br. 35/18) možete preuzeti ispod:

[button color=”green” size=”medium” link=”https://agroportal.ba/wp-content/uploads/2018/05/Odluka-program-poticaja-2018.pdf” icon=”” target=”true”]Program podsticaja 2018. FBiH[/button]

Shares
Slične objave
Agro oglasiAgro vijesti

Male radnje, velike priče

Agro vijesti

Uzgajivači ribe u RS se žale na nelegalan uvoz

Komentariši