Preliminarna lista korisnika javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor | Agroportal.ba
Agro oglasiAgro vijesti

Preliminarna lista korisnika javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat EU4Business je 18. maja 2020. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor.

Po zatvaranju javnog poziva 8. juna 2020. godine, zaprimljeno je ukupno 93 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva.

Obzirom da nakon procjene i vrednovanja dostavljenih prijava, ukupan broj prihvatljivih prijava za finansiranje (29 prijava) prevazilazi raspoloživa sredstva u okviru projekta EU4Business (dostatna za 15 prijava), drugi projekat Evropske unije, EU4AGRI koji UNDP provodi u istoj oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja zajedno sa Češkom razvojnom agencijom, će podržati preostale prijave (14 prijava), čime će EU dodatno doprinijeti odgovoru na krizu uzrokovanu COVID-19.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista odabranih prijava za finansiranje putem projekata Evropske unije, EU4Business i EU4Agri.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Redni broj Naziv podnosioca prijave Grad/opština Odabrana prijava Izvor finansiranja
1. CONTE-CO d.o.o. Rogatica DA EU4Business
2. Mliječna industrija 99 d.o.o. Gradačac DA EU4Business
3. Šumski plod d.o.o. Prozor-Rama DA EU4Business
4. Mlin-Ko Kopačević d.o.o. Odžak DA EU4Business
5. TZR AGROS Srebrenica DA EU4Business
6. PZ Poljopodrašnica Mrkonjiić Grad DA EU4Business
7. Irass d.o.o. Orašje DA EU4Business
8. FRUTTI FUNGHI d.o.o. Visoko DA EU4Business
9. Oranica d.o.o. Domaljevac DA EU4Business
10. Ekomed MK d.o.o. Šamac DA EU4Business
11. Zemljoradnička zadruga GRAČANKA Gracanica DA EU4Business
12. Starnet d.o.o. Bugojno DA EU4Business
13. Božić d.o.o. Brčko DA EU4Business
14. Agro Kukuruzović Gradačac DA EU4Business
15. Sines d.o.o. Brčko DA EU4Business
16. Poljoprivredna zadruga Agro Centar Šipovo DA EU4Agri
17. DINEX-COMERC d.o.o. Žepče DA EU4Agri
18. Jaffa-komerc d.o.o. Mostar DA EU4Agri
19. OPZ Srebrenica Srebrenica DA EU4Agri
20. Herbos Nature d.o.o. Ilidža DA EU4Agri
21. Kupres-Milch d.o.o. Kupres DA EU4Agri
22. Košnica d.o.o. Gradiska DA EU4Agri
23. Mljekara Livno d.o.o. Livno DA EU4Agri
24. Jelena d.o.o. Kozarska Dubica DA EU4Agri
25. RANKIĆ company d.o.o. Srebrenica DA EU4Agri
26. PZ PMG ViP Gradačac DA EU4Agri
27. Proizvodno trgovinska radnja Sirana Milanković Prnjavor DA EU4Agri
28. Poljoprivredna zadruga AGROPROMET Simin Han DA EU4Agri
29. Opća poljoprivredna zadruga KAPI ŽIVOTA Tešanj DA EU4Agri
30. Radivojka Narić Kotor Varoš NE
31. Samostalni poljoprivredni proizvođač “Mujagić zdrava hrana” Goražde NE
32. O.D. Birat Sarajevo NE
33. MINI FARMA F&M Cazin NE
34. Udruženje poljoprivrednika SAVA Brčko Distrikt NE
35. Drago Novaković Brčko Distrikt NE
36. Obrt Floramed Mostar NE
37. Dijamantni med d.o.o. Široki Brijeg NE
38. Bioplod d.o.o. Kozarska Dubica NE
39. Farma Zaruđe Vareš NE
40. Emsud Grošić Bosanska Krupa NE
41. SPZ Agrodar Bihać NE
42. OD Stap Milk Sarajevo NE
43. Veterinarska stanica Bugojno Bugojno NE
44. Ribarstvo vir d.o.o. Rogatica NE
45. Poljoprivredna zadruga Agros Srebrenica NE
46. Agromont d.o.o. Rogatica Rogatica NE
47. Agro-Velić d.o.o. Velika Kladuša NE
48. Agro-pilot d.o.o. Velika Kladuša NE
49. Mat Trade d.o.o. Gradačac NE
50. Heko d.o.o. Bugojno NE
51. PZ Klekovača sa p.o. Drinić-Petrovac Petrovac NE
52. ZZ Gradiška  sa p.o. Gradiška NE
53. Boletus RS doo Foča Foča NE
54. Opća Kladuška Zadruga Velika Kladuša NE
55. Smrčak d.o.o. Zvornik NE
56. Emir Hasanović Bosanska Krupa NE
57. OPZ Drinaplod Srebrenica Srebrenica NE
58. STOGLAV d.o.o. Rudo NE
59. Opšta zadruga BIOS Visoko Visoko NE
60. Opća zemljoradnička zadruga Agrisan Sanski Most NE
61. Poljoprivredno gazdinstvo OPG OAZA PRIRODE Bihać NE
62. Farma prom Glušica SP Kostajnica Kostajnica NE
63. Sweet Pack s.p. Paprikovac NE
64. Medena kuća Kotor Varoš NE
65. UG Simentalac Lukavac NE
66. Miodrag Vasić Kotor Varoš NE
67. Poljoprivredna zadruga Kooperativa Prijedor Prijedor NE
68. Berbo d.o.o. Gradiška NE
69. Med-Impex d.o.o Ugljevik NE
70. ĐURIĆ d.o.o. Modriča NE
71. Slađana Gagović Foča NE
72. Agrikompani d.o.o. Petrovo NE
73. Konsalting tim d.o.o. Derventa NE
74. Rakić Komerc d.o.o. Batković Bijeljina NE
75. Otkupna stanica”Kovačić” Šipovo NE
76. Mljekara Rakitno d.o.o. Posušje NE
77. Agro Mujčinović d.o.o. Gradačac NE
78. PZ Agronova Novi Grad NE
79. Etqan d.o.o. Sanski Most Sanski Most NE
80. Obrtnička radnja TIM-MED Bosanska Krupa NE
81. Regius d.o.o. Čapljina Čapljina NE
82. Opća zemljoradnička zadruga MOŠTRE Visoko NE
83. Opšta zadruga ZA PLOD Zavidovići NE
84. AEMS d.o.o. Hadžići NE
85. Agrinatura d.o.o. Sarajevo NE
86. HUBJER d.o.o. Goražde NE
87. Mlin IVO&BELE d.o.o. Oštra Luka Orašje NE
88. Sana Vita d.o.o. Prnjavor NE
89. Agencija za razvoj preduzetništva i poslovanja Sarajevo NE
90. Hladnjača Alex d.o.o. Višegrad NE
91. Zadruga Agrofarmer, Janja Bijeljina NE
92. PZ Povrtlarstvo Crnjelovo Donje Bijeljina NE
93. Bašo d.o.o. Velika Kladuša Velika Kladuša NE
Pročitajte još...   Ovaj med je skuplji od zlata

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4Business web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Pročitajte još...   Nastavak podrške poljoprivrednicima za oporavak od poplava 2014. godine

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 13. avgust 2020. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4Business/EU4Agri

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.

0Shares
Slične objave
Agro vijesti

Lutrija naći sezonce za berbu povrća i voća

Agro vijesti

Otkupna cijena pšenice ponovo enigma