Priručnik za njegu papaka muznih krava | Agroportal.ba
Agro savjeti

Priručnik za njegu papaka muznih krava

Priručnik za njegu papaka muznih krava je nastao kao dio projekta “Unapređenje dobrobiti muznih krava članova Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS”. 

priručnik za njegu papaka

Projekat je finansiran od strane Sweden/USAID FARMA II projekta (90%) i Udruženja (10%). Cilj ovoga projekta je da unaprijedi zdravlje krava u stadima članova Udruženje, te da na taj način podrži održivost i konkurentnost ove proizvodnje.

Hromost krava

U cilju dobrobiti životinja u pogledu navednih patoloških stanja važna je pravilna primjena veterinarskih i zoohigijenskih mjera i rana dijagnostika. Ovakvim pristupom može se životinjama pravovremeno pomoći. Stanje papaka je od izuzetnog značaja za zdravstveno stanje cjelokupnog organizma životinje. Ali i proizvodni kapacitet jedinke. Iako je životinja sa problemima sa papcima u stanju da funkcioniše, velika je mogućnost da se smanji optimalna proizvodnja i performanse.

Krava sa bolnim papcima se manje kreće, zbog toga će vjerovatno imati i manju volju da dođe do jasala odnosno krmnog stola. Što će smanjiti prirast ili proizvodnju mlijeka, u poređenju sa životinjama koje su u stanju da konzumiraju svoj pun obrok svaki dan. Iako su pojedini problemi sa papcima neizbježni, dobra i odgovarajuća briga o papcima životinja u stadu može znatno smanjiti učestalost ovih problema.

Dobra njega papaka ne samo da će smanjiti troškove liječenja, nego će biti smanjeni i gubici u proizvodnji. Da bi se ostvarila što duža laktacija i životni vijek, životinjama je potrebno osigurati pravilan smještaj. Zatim redovnu njegu i korekciju distalnih dijelova ektremiteta (papaka), pravilnu ishranu i što manje stresa. Kada se zadovolje ova četiri faktora, pojavljivanje hromosti će biti minimalno. Iako se građa papaka razlikuje od vrste do vrste životinje, osnovna anatomija je vrlo slična između vrsta.

Pročitajte još...   Pčelari savjetuju na oprez prilikom prskanja voćnjaka

Da bi se razumjelo kako da se pravilno njeguju papci, vrlo je bitno razumjevanje dobrobiti i poznavanje osnovne građe i anatomije papaka.

Kompletan priručnik možete preuzeti OVDJE

Ideja projekta

Kroz ovaj projekat je nabavljena savremena stojnicu za njegu papaka, proizvođača WOPA iz Kraljevine Nizozemske. Održane su promotivne aktivnosti na 14 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Izrađena je aplikacija za praćenje zdravlja papaka, koja je ovezana sa elektronskom matičnom knjigom koju vodi Udruženje.

Svrha ove aplikacije je da se preko nje redovno prati aktuelno stanje na terenu. Te da se prikupljeni podaci o zdravlju papaka koriste u izboru novih generacija, to jest u selekciji. Takođe, u okviru projekta je održan i webinar uz učešće stranih stručnjaka iz oblasti zdravlja papaka.

Udruženje je kroz ovaj projekat formiralo i jedan fond za unapređenje znanja i vještina naših članova u oblasti dobrobiti muznih krava. Kroz koji ćemo u budućnosti raditi na daljem unapređenju dobrobiti i zdravlja goveda u stadima članova Udruženja i konkurentnosti proizvodnje.

Svakako, treba naglasiti da bi sve ovo veoma teško moguće bez razumjevanja i podrške, g. Bill Mays-a, šefa Sweden/USAID FARMA II projekta i uz svesrdnu pomoć g. Nikole Gaona, zaduženog za promociju i marketing Sweden/USAID FARMA II projekta.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti od pomoći za bolje razumjevanje bolesti papaka. Te tim pomoći u prevenciji i pravovremenom liječenju naših grla. Udruženje poljoprivrednih proizvođača – mljekara RS je u posljednjih nekoliko godina izdalo veći broj publikacija koje imaju za potrebu da unaprijede neke od segmenata poljoprivredne odnosno proizvodnje mlijeka. Sve naše publikacije su dostupne on line na našoj internet stranici, kao što će biti i ova.

Pročitajte još...   Proizvodnju mlijeka naredne godine udvostručiti
Uključite se aktivno

Ovim pozivamo i sve čitaoce ovog priručnika da nam daju svoje komentare, prijedloge ideje za unapređenje ove publikacije ili izradu nekih novih u drugim oblastima koje su interesantne za naše područje djelovanja. Bosna i Hercegovina je na putu ka Evropskoj Uniji. Da bi smo bili ravnopravan partner evropskim proizvođačima mlijeka, moramo usvajati nova znanja, tehnologije i vještine. A najlakše nam je kad smo zajedno.

Miljan Erbez, urednik i koordinator projekta

0Shares
Slične objave
Agro savjeti

Kada je najbolje zalivati biljke tokom vrućina?

Agro savjeti

Uzgoj krastavaca na mreži: Savjeti za što kvalitetniji prinos