Savjeti za jesenju sadnju voća | Agroportal.ba
Agro savjetiAgro vijesti

Savjeti za jesenju sadnju voća

Voćari znaju da je jesen sa temperaturama od 10 do 18 stepeni Celzijusa i dovoljno padavina, pravi period da se krene sa radovima na podizanju voćnjaka. Prije svega, neophodno je uraditi analizu zemljišta da bismo znali šta zemljištu nedostaje kako bi voćnjak napredovao. 

U saradnji sa agronomima treba odabrati što povoljniju parcelu, pripremiti zemljište, nabaviti repromaterijal i kvalitetne sadnice.

Priprema zemljišta se obavlja na čitavoj površini u slučaju kad je neravna parcela ili dugo vremena nije obrađivana. U suprotnom se priprema zemljišta može obavljati u trakama  (redovi)širine 1 do 1,5 m sa međurednim razmakom između traka od 3 do 4 metra. Na osnovu analize zemljišta polovina utvrđene količine stajnjaka, mineralnog đubriva i krečnog materijala se razbacuje po širini trake prije oranja. Druga polovina hranjiva se razbacuje  po uzoranom zemljištu u pravcu redova prije fine pripreme zemljišta sa motokopačicama . Na ovaj način imamo pripremljenu traku (red) sa svim neophodnim hranjivima raspoređenim  podjednako unutar zemljišta.

Pročitajte još...   Drvenar – Xyleborus dispar (Coleoptera, Scolytidae)

Za sadnju je najbolji dvogodišnji sadni materijal  koji je nakon prve godine skraćen na 70 do 80 centimetara iznad zemlje, a iz ostavljenog pupoljka se razvila sadnica sa razgranjenjima i rodnim pupoljcima  tako da ćemo imati cvjetanje odmah na proljeće. Sadnice treba da su kalemljene na 30 do 40 centimetara od zemlje da se dodatno smanji bujnost podloge.

U zasadima gustog sklopa sa 2.000 i više sadnica po hektaru (obično jabuka), prije sadnje se postavlja naslon od kolja i žice, a zatim se markiraju sadna mjesta i vrši sadnja u već pripremljenu zemlju.

Zasadi manje gustine

U zasadima manje gustine sklopa sa 500 do 1.000 sadnica, bez naslona  i sa većim razmakom između sadnica u redu, sadnja se može vršiti kopanjem rupa  dimenzija 40h40h40 centimetara. Kod ovakve sadnje, polovina hranjiva može da se ne razbacuje kod fine pripreme zemljišta nego se ista dodaje u rupe prilikom sadnje.

Pročitajte još...   Pijačni barometar 03.10.2017.

Nakon sadnje, sadnice treba zaliti ako zeljište nije dovoljno vlažno i dodatno nagaziti radi što boljeg kontakta između korjena i zemljišta. Radi zaštite od divljači zasad je najbolje ograditi pletenom žicom  ili na sadnice staviti zaštitne mrežice .

Radi sprečavanja lomljenja sadnica usljed težine snijega ili udara vjetra potrebno je iste povezati na dva mjesta uz naslon ili za kolac.

Jesenjom sadnjom se daje dovoljno vremena sadnici da u toku zime uspostavi vodno vazdušni režim i da ranije krene u proljeće čime se postiže stopostotan prijem sadnice. Ovakvim pristupom imamo ranije  formiranje uzgojnog oblika i brže stupanje samog voćnjaka u plodonošenje.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Republika Srpska: Objavljen javni poziv za kapitalne investicije

Agro vijesti

Održana skupština Asocijacije uzgajivača matica kranjske rase pčela ''Carnica''