Slobodan način držanja goveda | Agroportal.ba
Agro savjetiAgro vijesti

Slobodan način držanja goveda

Do prije samo desetak godina, slobodan način držanja muznih krava bio je rijetkost, dok je danas očigledan rast broja ovakvih staja i uopšte grla koja se drže slobodno.

Nekoliko je osnovnih razloga za to, a između ostalog nedostatak radne snage. Takođe, sami uzgajivači uviđaju prednost slobodnog načina držanja grla. Treba naglasiti da i briga za dobrobit domaćih životinja raste i sve veći broj ljudi, kako potrošača proizvoda životinjskog porijekla tako i samih uzgajivača, pridaje značajnu pažnju ovom pitanju. Slobodan način držanja goveda u suštini donosi sa sobom inovacije, povećanje broja grla po gazdinstvu, izmuzišta, promjenu navika i shvatanja držanja krava, promjene u upravljanju stadom, od teladi do odraslih kategorija, utiče na način ishrane krava i sam pristup radnika i njihove obaveze na gazdinstvu.

Pročitajte još...   "Hrana gurmana" Javni poziv za male proizvođače

Ipak, u Bosni i Hercegovini (BiH) je vezani način držanja goveda još uvijek najčešći oblik držanja krava, a posebno u brdsko-plaininskim dijelovima države i na manjim poljoprivrednim imanjima. Upravo zbog toga, uzgajivačima je neophodna dobra stručna podrška od nadležnih savjetodavnih i zootehničkih službi, akademske zajednice i trgovaca poljoprivrednim robama i uslugama, kako bi na najbezbolniji način prešli sa vezanog na slobodan način držanja goveda.

Knjiga Slobodan način držanja goveda je namijenjena stočarima – uzgajivačima mliječnih i kombinovanih pasmina goveda, te studentima, profesorima i drugima koja je ova tema bliska i zanimljiva. Knjiga je plod saradnje stručnjaka iz oblasti stočarstva i arhitekture. Autori su Dr. Miljan Erbez i Dr. Tanja Trkulja, kompletno izdanje možete pogledati na linku. 

Pročitajte još...   Proizvodnja ljekovitog bilja za sigurniju egzistenciju

Pripremu i štampanje ove knjige finansijski je po-držala Vlada Kraljevine Švedske i Američke agencije za međunarodni razvoj, putem Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II). Sama Knjiga je nastala na osnovu inicijative Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske, a podršku u njenoj pripremi je pružilo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Republika Srpska: Objavljen javni poziv za kapitalne investicije

Agro vijesti

Održana skupština Asocijacije uzgajivača matica kranjske rase pčela ''Carnica''