Stočna pijaca Bijeljina 09.08.2017. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Stočna pijaca Bijeljina 09.08.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM
1 Prasad 3.70 – 4.00
2 Tovne svinje (u klasi) 2,80 – 3,20
3 Tovne svinje (bez klase) 1,80 – 2,00
4 Krmače 1,80 – 2,00
5 Jagnjad 5,00 – 5,50
6 Ovce 3,00 – 3,50
7 Telad – ženska 6,00 – 6,50
8 Telad – muška 7,00 – 7,50
Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Pijačni barometar 15.06.2021. godine

Pijačni barometar

Pijačni barometar 08.06.2021. godine