Stočna pijaca Bijeljina 15.08.2017. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Stočna pijaca Bijeljina 15.08.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM
1 Prasad 3,70 – 4,00
2 Tovne svinje (u klasi) 3,30 – 3,50
3 Tovne svinje (bez klase) 2,70 – 2,80
4 Krmače 2,10 – 2,30
5 Jagnjad 5,00
6 Ovce 3,00
7 Telad – ženska 6,00 – 6,50
8 Telad – muška 7,00 – 7,50
Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Pijačni barometar 15.06.2021. godine

Pijačni barometar

Pijačni barometar 08.06.2021. godine