Stočna pijaca Bijeljina 29.08.2017. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Stočna pijaca Bijeljina 29.08.2017.

Rb. Naziv Cijena 1/kg. KM
1 Prasad 3,50 – 3,60
2 Tovne svinje (u klasi) 3,60 – 3,80
3 Tovne svinje (bez klase) 3,00
4 Krmače 1,80 – 1,90
5 Jagnjad 5,00 – 5,50
6 Ovce 3,00 – 3,50
7 Telad – ženska 7,50
8 Telad – muška 8,00
Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Cijene žitarica 19.07. – 23.07.2021.

Pijačni barometar

Pijačni barometar 20.07.2021. godine