Visoke temperature direktno i indirektno umanjuju prinos paprike i paradajza | Agroportal.ba
Agro savjeti

Visoke temperature direktno i indirektno umanjuju prinos paprike i paradajza

Svaku fazu rasta i razvića biljaka karakterišu tzv. aktivne temperature, odnosno one koje omogućavaju biljkama prelaz u narednu fazu razvića.

Aktivnom temperaturom smatra se svaka temperatura iznad biološkog minimuma, tj. temperature iznad koje se odvija neki fiziološki proces. Specifičan je za svaku biljnu vrstu, a često i sortu. Prekomjeran porast temperatura usporava rast, a iznad određene granice izaziva oštećenja biljaka. Obično se vrućim danima smatraju oni koji imaju maksimalnu temperaturu 30°C ili veću, a dani sa toplim noćima oni u kojima je minimalna temperatura 20°C.

Oštećenja biljaka usled visokih temperatura mogu da se ispolje na veoma različitim djelovima biljke. I to na različite načine: cvijetni pupoljci mogu da uvenu, listovi da klonu ili postanu značajno manje otporni prema insektima. Hlorofil može da se razgradi tako da listovi poprime bijelu ili braon boju, ili korijen može prestati da raste. Uginuće biljke usled visokih temperatura je obično polagano.

Pročitajte još...   Poslije kiša obavezna kultivacija usjeva

Nepovoljne prilike

Biljke izvesno vreme mogu da prežive takve nepovoljne uslove, uz prestanak rasta. Ako se dogodi da je istovremeno snabdijevanje vodom dostiglo kritičan nivo, enzimi koji kontrolišu rastenje gube svoju funkciju i dolazi do poremećaja fiziološke ravnoteže biljke. Ukoliko dođe do poremećaja ravnoteže, biljke to pokažu određenim simptomima. Upravo iz tog razloga dolazi do pojave simptoma nedostatka kalcijuma. Do istog može doći i zbog nepravilnog navodnjavanja na visokim temperaturama, blokade zbog viška azota, kalijuma ili magnezijuma ili zbog nedovoljno brzog transporta u plodove.

Nedostatak kalcijuma kod usjeva paprike i paradajza je česta pojava. Kvalitetna i dobro izbalansirana ishrana jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa ovih usjeva.

[tie_full_img][/tie_full_img]

Oštećenja na plodu paradajza uzrokovana nedostatkom kalcija

Ukoliko se desi da je količina jednog hranljivog elementa ispod granica minimuma, biljka neće napredovati bez obzira što su svi ostali elementi u optimalnoj količini.

Pročitajte još...   Korisni insekti u voćarstvu

[tie_full_img][/tie_full_img]

Oštećenja na plodu paradajza uzrokovana nedostatkom kalcija

Usjevi paprike i paradajza su osjetljivi na nedostatak kalcijuma pa se često na plodovima pojavljuje suva trulež kao tipičan simptom nedostatka kalcijuma. Što predstavlja indirektno umanjenje prinosa jer iako je plod prisutan zbog oštećenja nema nikakvu tržišnu vrijednost.

[tie_full_img][/tie_full_img]

Oštećenja na plodu paprike uzrokovana nedostatkom kalcija

Obzirom da se kalcijum veoma sporo kreće kroz biljku preporuka je da se po formiranju plodova primjenjuje folijarno u intervalu od 7-10 dana.

Prije pojave simptoma preporučuje se folijarna primjena preparata sa adekvatnim sadržajem kalcijuma. Ukoliko ima simptoma na plodovima paprike ili paradajza preporučuje se folijarna primjena preparata koji pored kalcijuma sadrži i bor. Bor u ovom proizvodu potpomaže usvajanje kalcijuma, a aminokiseline ubrzavaju transport do plodova.

Shares
Slične objave
Agro savjeti

Uzgoj paprike na otvorenom

Agro savjeti

Poslije kiša obavezna kultivacija usjeva