Agro vijesti

Ishrana tovnih svinja i sastavljanje smjesa

Za pravilan razvoj, rast, zdravlje i ekonomičnost hrana za životinje treba da sadrži sve neophodne komponente: proteine, ugljene hidrate, masti, minerale i vitamine. Nedostatak bilo koje komponente manifestuje se zaostatkom u razvoju, slabim prirastom i slabim imunitetom. Većina hraniva koja se koriste u ishrani životinja sadrže sve neophodne materije ali u…
Opširnije