Agro savjetiAgro vijesti

Bijela leptirastra vaš – štetočina koja uništava povrće

Bijela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) polifagna je vrsta i hrani se na brojnim gajenimi korovskim biljkama. Najveće štete pričinjava naparadajzu, krastavcu, paprici i dr. Gotovo svi stadijumi su štetni osim jaja.Sišu sokovebiljaka, uslijed čega biljke gube normalnu boju i postepeno žute. Pri jačem napadu pojedinačno lišće propada ili se suše čitave…
Opširnije