UIO sprovodi aktivnosti na utvrđivanju godišnjeg prometa kod poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Brčko distrikta BIH | Agroportal.ba
Agro intervjuAgro vijesti

UIO sprovodi aktivnosti na utvrđivanju godišnjeg prometa kod poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Brčko distrikta BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je prije nekoliko mjeseci najavila provjeru poljoprivrednih proizvođača, jer su dobili anonimnu prijavu da pojedini poljoprivrednici ostvaruju dobit veću od 50 hiljada maraka, a ne plaćaju porez. Tragom te informacije ekipa Agroportala razgovarala je sa Ratkom Kovačevićem, načelnikom Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju UIO BIH.

Gospodine Kovačević, među poljoprivrednim proizvođačima u Brčko distriktu već duže vrijeme kruži priča da je UIO tražila podatke za veći broj korisnika podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju od nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta. O čemu se tu zapravo radi?

Tačna je informacija da Uprava za indirektno/ neizravno oporezivanje BiH raspolaže podacima Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, o isplaćenim podsticajima u poljoprivredi  za 2015. i 2016. godinu fizičkm licima, koji će biti korišteni za dalje potrebe u radu na terenu i kontrolama kod poreskih obveznika.

S tim u vezi Uprava za indirektno/ neizravno oporezivanje BiH će poduzeti aktivnosti kako bi se za navedena lica utvrdilo koliki promet su ostvarili na godišnjim nivoima (za 2015, 2016. i 2017. godinu), kako bi se utvrdilo da li su isti na godišnjem nivou izvršili oporezivi promet veći od 50.000,00 KM, koji iznos je kao prag oporezivanja propisan članom 57. stav (1) Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17).

Za poljoprivrednike za koje se utvrdi da su ostvarili oporezivi promet veći od propisanog praga na godišnjem nivou, a ukoliki isti sami ne podnesu zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza po osnovu PDV, postupak registracije za PDV provešće se po službenoj dužnosti.

Provjere koliki iznos oporezivog prometa su imenovani ostvarili na godišnjem nivou su neophodne, budući da, kako smo informisani od strane Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH, podsticajne mjere za poljoprivrednu proizvodnju u Brčko distriktu BiH isplaćuju se u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji Brčko distrikta BIH i u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima za podsticaj, te isti nisu bazirani na robnom prometu i prinosu, nego po jedinici obrađene površine  i uzgoja.

Pročitajte još...   Preliminarna lista korisnika podrške proljetnoj sjetvi po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji BiH za 2020.
Da li se podsticaji ubrajaju u prihod, iako su oni bespovratna sredstva?

Primljeni podsticaj, dakle, ne mora nužno da znači ostvareni promet. S tim u vezi bitno je ukazati na član 20. stav (1) Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim je propisano da poreska osnovica prometa dobara i usluga jeste oporezivi iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Stoga, ukoliko primljeni podsticaji jesu u stvari subvencije neposredno povezane sa cijenom prometovanih dobara, isti se uključuju u osnovicu za utvrđivanje oporezivog prometa.

Takođe ono što je zakon predvidio, kada se radi o poljoprivrednicima, jeste da „Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost mogu podnijeti Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu“. Koliko poljoprivrednika koristi ovu mogućnost po vašim evidencijama i da li je to rješenje za poljoprivredne proizvođače iz Brčko distrikta?

Saglasno članu 45. stav (1) Zakona o porezu na dodatu vrijednost i članu 83. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17),  poljoprivredniku koji nije PDV obveznik Uprava za indirektno/ neizravno oporezivanje BiH odobrava pravo na paušalnu naknadu.

Pročitajte još...   Agronom Nikola Lakić najnovija tehnološka dostignuća primijenjuje u vlastitoj proizvodnji povrća

Shodno navedenom, prema našim evidencijama, za ukupno 19.744 poljoprivrednika iz BiH odobreno je pravo na paušalnu naknadu. U pomenuti broj uključena su 472 poljoprivrednika s područja Brčko distrikta BiH kojim je odobreno navedeno pravo.

Da li samostalni poljoprivredni proizvođači imaju ista „prava i obaveze“ kao i  „privredni subjekti“ po pitanju PDV-a?

Poljoprivredni proizvođači, kao i svi drugi obveznici koji su registrovani za PDV ostvaruju prava i obaveze po osnovu PDV. Odnosno pored obaveze obračuna izlaznog PDV za izvršeni oporezivi promet, imaju i pravo na odbitak ulaznog poreza za nabavke izvršene u svrhu poslovanja, shodno odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Znači poljoprivredni proizvođači (kao fizička lica) koji su ostvarili promet na godišnjem nivou manji od 50.000,00 KM, kao i druga lica koja obavljaju oporezivu djelatnost, u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, br. 51/12 i 68/16),  mogu se dobrovoljno registrovati po osnovu PDV.

Da li UIO planira raditi edukaciju poljoprivrednika za uvođenje PDV-a, ili će to biti odgovornost lokalne zajednice?

Uprava za indirektno/ neizravno oporezivanje BiH na web stranici, www.uino.gov.ba, čini dostupnim informacije i propise koji se primjenjuju u oblasti indirektnog oporezivanja. Na web stranici Uprave dostupni su javnosti i opšti podaci o registrovanim obveznicima indirektnih poreza iz Jedinstvenog registra Uprave.

Uprava za indirektno/ neizravno oporezivanje BiH, takođe, na pitanja stranaka odgovara pismeno sačinjavanjem akata ili putem e-maila, a odgovore putem telefona daju službenici organizacione jedinice nadležne za informisanje obveznika.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Reakcije na planirani agrarni budžet Republike Srpske

Agro vijesti

Poljoprivrednici semberije najavljuju proteste (VIDEO)