Vlada Brčko distrikta usvojila Program samozapošljavanja u poljoprivredi | Agroportal.ba
Agro vijesti

Vlada Brčko distrikta usvojila Program samozapošljavanja u poljoprivredi

Vlada Brčko distrikta BiH održala je nastavak 52. redovne sjednice. Na sjednici je odobren Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH.

Prvi program ovakvog tipa

Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, govorio je o prvom programu ovog tipa na prostoru Distrikta.

Do sada smo sličan program imali u oblasti privrede. A sada imamo cilj da zaposlimo ona lica koja se nalaze na evidenciji Brčanskog zavoda za zapošljavanje. To su lica koja će da se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, prerađivačkom proizvodnjom u pogledu poljoprivrednih proizvoda i kupovinom investicija, odnosno izgradnjom objekata.

Registrovani ili ne

Za ovaj program predviđena su sredstva u Budžetu Brčko Distrikta BiH za 2018. godinu u iznosu od 500.000 KM. Ona će biti, posredstvom Zavoda za zapošljavanje, raspoređena na korisnike koji ispune uslove i kriterijume programa.

Sva lica koja su evidentirana u Zavodu za zapošljavanje sa danom podnošenja zahtjeva za učestvovanje u ovom javnom pozivu moći će da se prijave. Te da iskažu svoj poslovni plan u pogledu proizvodnje. Bilo da imaju registrovanu djelatnost ili da otpočinju sa registrovanjem djelatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Dodao je Gajić.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Reakcije na planirani agrarni budžet Republike Srpske

Agro vijesti

Poljoprivrednici semberije najavljuju proteste (VIDEO)