Kako riješiti problem glodara? Agro savjet | Agroportal.ba
Agro savjeti

Kako riješiti problem glodara? Agro savjet

Relativno topla i suha jesen, otežana obrada sa velikom količinom žetvenih ostataka na površini stvaraju optimalne uslove za masovno umnožavanje voluharica i drugih poljskih glodara.

Problem glodara

Mužijaci i ženke glodara veoma brzo dostižu polnu zrelost. Kod mnogih sitnih glodara ne postoji jasna sezona parenja i ono se obavlja tokom cijele godine. Izrazito su skloni prenamnoženjima, a prirodna ravnoteža se ostvaruje aktivnošću brojnih predatora, pojavama bolesti i nestašicom hrane. Na reprodukciju glodara utiču i brojni faktori sredine:

  • temperatura;
  • ishrana;
  • nadmorska visina;
  • količina svjetlosti i drugi.

Faktori porasta populacije glodara su:

  1. brojnost i fiziološko stanje populacije,
  2. meteorološki uslovi (suha i topla jesen, blaga i suha zima, izuzetno sniježna zima sa stalnim temperaturama i bez ledene kore, lagano otapanje snega u proljeće, toplo proljeće i ljeto sa umjerenim padavinama, pogodnim za razvoj vegetacije i fruktifikaciju biljaka),
  3. stanište i izvori hrane (bujanje zeljaste korovske flore na neobrađivanim površinama, obilje zrnaste i zelene hrane i zaklona),
  4. neprijatelji, grabljivice i bolesti (odsustvo agrotehničkih i drugih mjera, predatora, nepostojanje bolesti).
Pročitajte još...   Slobodan uzgoj koka nosilja

Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se da tokom zime obilaze svoje njive i da ukoliko primjete aktivne rupe preduzmu mjere za suzbijanje glodara. Stvaranje kolonija je karakteristično na usjevima ozimih strnina, uljane repice, lucerke ali i u višegodišnjim zasadima, kao i na izoranim kukuruzištima. Ako broj rupa na parcelama pod strninama, lucerištima i sl. prelazi 10/100 m2, a u voćnjacima 10/100 metara dužnih reda obavezno treba pristupiti suzbijanju.

Pročitajte još...   Glodari stvaraju probleme usjevima u Semberiji

Problem glodara

Mamci za glodare

Prilikom postavljanja mamaca naročito povesti računa o mjerama zaštite samih rukovaoca. Zato se preporučuje obavezno nošenje zaštitnih rukavica i naočara, a po obavljenom poslu temeljno pranje ruku i radne odeće.

Praćenje i suzbijanje glodara je potrebno nastaviti, pošto sve upućuje da će pojačana aktivnost glodara biti izražena i u narednom periodu.

Na njivama su naročito problematični sledeći glodari: poljski miševi (Apodemus sp.) i poljske voluhariace (Microtus sp.).

Pored toga, u skladištima poljoprivrednih proizvoda, značajne štetne vrste su crni pacov (Rattus rattus), sivi pacov (Rattus norvegicus) i kućni miš (Mus musculus).

Izvor: Agromedia.

Shares
Slične objave
Agro savjeti

Uzgoj paprike na otvorenom

Agro savjeti

Poslije kiša obavezna kultivacija usjeva