Pravilno đubrenje u organskoj proizvodnji biljaka | Agroportal.ba
Agro savjeti

Pravilno đubrenje u organskoj proizvodnji biljaka

Često možemo čuti da organska prozivodnja isključuje upotrebu đubriva. To nije nije tačno već nije ni preporučljivo. Za organsku, kao i za bilo koju drugu proizvodnju je izuzetno važno pravilno đubrenje. Jedino što je u ovom slučaju ono ograničeno na prirodna đubriva.

Za ishranu biljaka i opljemenjivanje zemljišta u organskoj proizvodnji koriste se organska, mineralna i mikrobiološka đubriva. Đubrenje u  organskoj poljoprivredi se definiše kao usmereno snabdjevanje zemljišta i pravovremeno obezbjeđivanje biljaka hranljivim materijama, vodeći računa o njihovim gubicima.

Na taj način prednost se daje đubrenju zemljišta, a ne đubrenju gajenog usijeva. Pravilnim korištenjem hraniva uspostavlja se plodnost zemljišta na agronomskom i ekonomski prihvatljivom nivou, što je preduslov za uspješnu organsku proizvodnju.

Organska đubriva

U organskoj biljnoj proizvodnji dozvoljeno je korištenje sljedećih đubriva organskog porijekla: stajsko đubrivo, osušeno stajsko đubrivo i dehidrisano životinjsko đubrivo, kompostirani životinjski ekskrementi, uključujući životinjsko đubrivo i kompostirano stajsko đubrivo, tečni  životinjski ekskrementi, kompostirani ili fermentisani otpadci sa gazdinstva, treset, ostaci posle proizvodnje pečuraka, ostaci uginulih crva i insekata, guano, kompostirana ili fermentisana smjesa biljnih materija, proizvodi ili nus-proizvodi životinjskog porijekla, proizvodi i nus-proizvodi biljnog porijekla za đubrenje, morske trave i proizvodi od morskih trava, strugotina ili drveni ostaci, kompostirana kora drveta, drveni pepeo.

Pročitajte još...   Zelena pijaca gubi svoju svrhu postojanja

Ako gazdinstvo ne raspolaže stočnim fondom, dozvoljena je kupovina organskih đubriva sa drugih farmi na kojima se vrši kontrola. Pri kupovini se traži potvrda da genetski modifikovani organizmi nisu prisutni u đubrivu. Đubriva porijeklom sa intenzivnih sistema su zabranjena.

 

Nekontrolisana primjena mineralnih đubriva

Korištenje organskih đubriva kao što su stajnjak, kompost, zelenišno đubrenje, glistenjak, čine oslonac proizvodnje zdravstveno bezbjedne hrane, zbog potencijalnih negativnih efekata koje može da izazove nekontrolisana primjena mineralnih đubriva.

Pročitajte još...   Jedemo otpad, a imamo najbolji kvalitet hrane

Preduslov uspješne proizvodnje jeste kombinovana biljno-stočarska proizvodnja. Jedino ona može da obezbjedi kruženje hraniva unutar farme, bez velikih inputa sa strane.

U organskoj proizvodnji dozvoljena je upotreba i nekih mineralnih đubriva: mlevenefosfatne stijene, aluminijum-kalcijum fosfat, troska, šljaka, sirove kalijumove soli ili kainit, kalijum-sulfat, sa mogućim sadržajem magnezijumovih soli, džibra ili ekstrakti od džibre, kalcijum-karbonat, magnezijum i kalcijum-karbonat, magnezijum sulfat, rastvor kalcijum-hlorida, kalcijum-sulfat, industrijski kreč iz proizvoda industrije šećera, industrijski kreč iz proizvoda vakuumske soli, elementarni sumpor, natrijum-hlorid, kameno brašno i glina.

 

Kvalitetno mikrobiološko đubrivo treba da sadrži efektivne vrste i spojeve mikroorganizama koji će aktivirati određeni mikrobiološki proces i obezbediti biljku hranljivim materijama. Ovi mikroorganizmi treba da posjeduju dobru sposobnost preživljavanja i prilagođavanja na novu sredinu i specifične uslove u zemljištu. Te da imaju visoku sposobnost kompeticije sa autohtonim populacijama mikroorganizama.

Shares
Slične objave
Agro savjeti

Uzgoj paprike na otvorenom

Agro savjeti

Poslije kiša obavezna kultivacija usjeva