Priprema zemljišta, sadnja i gnojidba maline | Agroportal.ba
Agro savjeti

Priprema zemljišta, sadnja i gnojidba maline

Malina daje najbolje rezultate na smeđim, kiselim zemljištima. Takva zemljišta su rastresita, laka za obradu i propusna koja lako primaju i dobro drže vlagu.

Treba izbjegavati zemljišta u dolinama i na padinama na kojima se u proljeće pojavljuju povremeni izvori. U našim uvjetima to su obično eutrična smeđa tla i lake crnice, sa odnosom gline prema pijesku 40-50:50-60 čiji se pH kreće od 5,5-6,5. Zemljište treba biti očišćeno od korova, naročito višegodišnjih, kako bi se u toku uzgoja trošilo manje radne snage.

Priprema zemljišta za podizanje plantaža

Zemljište treba na vrijeme pripremiti, očistiti od korova, žila, panjeva i kamenja i poravnati ga. U praksi se pokazalo da je mnogo bolje malinjak imati na nekoliko manjih parcela nego u komadu na parceli koja nije ujednačena u pogledu kvalitete zemljišta ili mikroreljefa. Zemljište se ore na dubini od 30-40 cm. Poslije oranja, korove, žile i panjeve treba spaliti, zemljište poravnati i pristupiti sadnji.

Sadnja

U odnosu na sezonu, bolja je jesenska nego proljetna sadnja. Teškoća je u tome što malina dugo zadržava list, a pošto u brdskim krajevima zima rano dolazi, najčešće se mora primjeniti rana proljetna sadnja. Sadnja u kasno proljeće je nepovoljna zato što se uvećavaju pupoljci na korijenu, iz kojih će izbiti izdanci, pa prilikom sadnje dolazi do njihovog oštećivanja. Pored toga, u proljeće je manje vlage u zemljištu i kasni proljetni topli vjetrovi su najčešći uzroci lošeg prijema sadnica. Sadnja u suviše vlažno tlo, zbog stvaranja pokorice, spriječava da se izdanci iz podzemnih pupoljaka probiju na površinu, te se gaženje zemlje oko sadnice ne preporučuje.

Pročitajte još...   Upozorenje stručnjaka: Temperaturni šok usporava rast biljaka, a sneg i mraz dodatno komplikuju situaciju

Sadnja ne smije biti ni suviše plitka ni suviše duboka. Poslije sadnje sadnice se skraćuju na 15-20 cm iznad zemlje. Za sadnju treba koristiti samo autentične sortne i zdrave izdanke sa dobrim korijenovim sistemom. Da bi se dobro primili, izdanke treba što prije zasaditi. Prije sadnje dobro je izdanke skratiti za jednu četvrtinu, ukloniti sve suhe i oštećene žile. Izdanci se sade po oblačnom vremenu na istu dubinu na kojoj su bili u malinjaku prije vađenja ili za 3-4 cm dublje. Ukoliko pri osnovnoj obradi nije vršena gnojidba stajnjakom to se može tada uraditi. Poslije sadnje izdanci se skrate na 3-4 zdrava pupoljka odnosno 20-30 cm iznad zemlje i obilno zaliju.

Pročitajte još...   Skladištenje i zaštita uređaja za zaštitu biljaka u zimskom periodu

Gnojidba

Direktno stavljanje stajnjaka ili umjetnog gnojiva na žilice prilikom sadnje može dovesti do potpunog sušenja korijena. Proljetna gnojidba se vrši nekim dušičnim gnojivom (KAN-om) u količini 200-300 kg/ha. Za jesensku gnojidbu se preporučuje stajnjak kojim se zemljište prihranjuje svake treće godine, u količini od 20000-40000 kg/ha i mineralno gnojivo ili samo mineralno, u količini od 800-1200 kg/ha sa NPK 0:15:30. Ako se zemljište ne gnoji stajnjakom, treba ga pognojiti svake godine sa po 1000-1400 kg/ha kompleksnim mineralnim gnojivom NPK, odnosa 10:12:26.

 

 

(agroportal.hr)

0Shares
Slične objave
Agro savjeti

Preporuka voćarima da obave preventivne tretmane biljaka prije novog zahlađenja

Agro savjeti

Temperaturne oscilacije veoma opasne: Kako semberski povrtari štite biljke