Zaštita krompira i lubenice | Agroportal.ba

Kišni period pogoduje razvoju bolesti, pa bi bilo potrebno izvršiti zaštitu krompira i lubenice fungicidima čim prilike dozvole. Isto tako, potrebno je naglasiti da je sunčani period prije kiše veoma pogodovao razvoju plemenjače, kako kod lubenice tako i kod krompira.

Zaštita krompira

Poslije prestanka kiše, a čim prilike dozvole da se može ući na parcele potrebno je izvršiti zaštitu krompira protiv plemenjače fungicidima na bazi: dimetomorf-a, mankozeb-a ili metalaksil-a. Mogu se koristiti fungicidi sa jednom aktivnom materijom. Poželjnije bi bilo da se koriste kombinovani sa dvije aktivne materije. Crna pjegavost krompira zahvata list, stablo i krtolu krompira, a simptomi bolesti su pojava koncentrisanih pjega okruglog do nepravilnog oblika na listu kao i pojava okruglih utonulih pjega na krtolama.

Suša, visoke temperature i kraći vlažni period pogoduju razvoju bolesti. Tretiranje treba izvršiti fungicidima na bazi: azoksistrobin-a ili mankozeb-a. Krompirova zlatica može načiniti ogromnu štetu na parceli. Prva generacija obično prezimljava u zemlji, tako da bi idealna zaštita bila plodored sa kojim bi broj tretiranja sveli na minimum. Međutim, na parceli gdje se nalazi krompir pretežno se pojavljuju od 2 do 4 generacije krompirove zlatice. Prvo tretiranje treba izvršiti čim se uoči pojava zlatice, a naredna zaštita se radi u zavisnosti od stanja na parceli. Zaštita se vrši insekticidima na bazi: metaflumizon-a ili tiakloprid-a. Preporuka je da se vrši kombinacija insekticida, tj. da se kod svakog tretiranja mijenja aktivna materija da zlatica ne bi razvila rezistentnost.

Pročitajte još...   Pašalić: Srpska ima šta da ponudi stranim lovcima i gostima

Zaštita lubenice

Trenutno lubenica se nalazi u različitim fazama razvoja, od nicanja do puštanje vriježa i prvih cvjetova. Razlog tome je ogromna količina kiše u proteklom mjesecu koja je dovela do ponovnog presađivanja lubenica. U trenutnim vremenskim uslovima najizraženije je pojavljivanje plemenjače lubenice. Po prestanku padavina, a čim se bude moglo ući na parcele, potrebno je izvršiti zaštitu fungicidima na bazi: mankozeb-a, metalaksil-a, azoksistrobin-a ili propimeb-a. Preporučuje se kombinacija različitih aktivnih materija kod svakog tretiranja. Na parcelama kod kojih je faza razvoja prvih cvjetova potrebno je izvršiti preventivno tretiranje protiv tripsa insekticidom na bazi: formetanast-hidrohlorid-a ili bifentrin-a. Preventivna tretiranja bi trebalo vršiti periodično dok god traje cvjetanje. Isto tako, jedna od značajnih bolesti lubenice jeste i pepelnica. Ona nastaje poslije kišnog perioda kada imamo povišenu temperatura vazduha i povišenu vlagu. Tretiranje bi trebalo izvršiti fungicidima na bazi: azoksistrobin-a ili bupirimat-a.

Pročitajte još...   Predsjednik Dodik, ministri poljoprivrede Srpske i Srbije sa mljekarima u Gradišci

Potreban je svakodnevni uvid u stanje na parcelama i preventivno djelovanje, jer samo se tako ostvaruje najbolja zaštita biljaka.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Zimski kupus se nije isplatio Sembercima

Agro vijesti

Tovna junad ostala bez kupca