Zaštita krompira i lubenice | Agroportal.ba

Kišni period pogoduje razvoju bolesti, pa bi bilo potrebno izvršiti zaštitu krompira i lubenice fungicidima čim prilike dozvole. Isto tako, potrebno je naglasiti da je sunčani period prije kiše veoma pogodovao razvoju plemenjače, kako kod lubenice tako i kod krompira.

Zaštita krompira

Poslije prestanka kiše, a čim prilike dozvole da se može ući na parcele potrebno je izvršiti zaštitu krompira protiv plemenjače fungicidima na bazi: dimetomorf-a, mankozeb-a ili metalaksil-a. Mogu se koristiti fungicidi sa jednom aktivnom materijom. Poželjnije bi bilo da se koriste kombinovani sa dvije aktivne materije. Crna pjegavost krompira zahvata list, stablo i krtolu krompira, a simptomi bolesti su pojava koncentrisanih pjega okruglog do nepravilnog oblika na listu kao i pojava okruglih utonulih pjega na krtolama.

Suša, visoke temperature i kraći vlažni period pogoduju razvoju bolesti. Tretiranje treba izvršiti fungicidima na bazi: azoksistrobin-a ili mankozeb-a. Krompirova zlatica može načiniti ogromnu štetu na parceli. Prva generacija obično prezimljava u zemlji, tako da bi idealna zaštita bila plodored sa kojim bi broj tretiranja sveli na minimum. Međutim, na parceli gdje se nalazi krompir pretežno se pojavljuju od 2 do 4 generacije krompirove zlatice. Prvo tretiranje treba izvršiti čim se uoči pojava zlatice, a naredna zaštita se radi u zavisnosti od stanja na parceli. Zaštita se vrši insekticidima na bazi: metaflumizon-a ili tiakloprid-a. Preporuka je da se vrši kombinacija insekticida, tj. da se kod svakog tretiranja mijenja aktivna materija da zlatica ne bi razvila rezistentnost.

Pročitajte još...   Primjer uspješne poljoprivredne proizvodnje porodice Tešić iz Lopara

Zaštita lubenice

Trenutno lubenica se nalazi u različitim fazama razvoja, od nicanja do puštanje vriježa i prvih cvjetova. Razlog tome je ogromna količina kiše u proteklom mjesecu koja je dovela do ponovnog presađivanja lubenica. U trenutnim vremenskim uslovima najizraženije je pojavljivanje plemenjače lubenice. Po prestanku padavina, a čim se bude moglo ući na parcele, potrebno je izvršiti zaštitu fungicidima na bazi: mankozeb-a, metalaksil-a, azoksistrobin-a ili propimeb-a. Preporučuje se kombinacija različitih aktivnih materija kod svakog tretiranja. Na parcelama kod kojih je faza razvoja prvih cvjetova potrebno je izvršiti preventivno tretiranje protiv tripsa insekticidom na bazi: formetanast-hidrohlorid-a ili bifentrin-a. Preventivna tretiranja bi trebalo vršiti periodično dok god traje cvjetanje. Isto tako, jedna od značajnih bolesti lubenice jeste i pepelnica. Ona nastaje poslije kišnog perioda kada imamo povišenu temperatura vazduha i povišenu vlagu. Tretiranje bi trebalo izvršiti fungicidima na bazi: azoksistrobin-a ili bupirimat-a.

Pročitajte još...   Pijačni barometar Bijeljina 07.07.2020. godine

Potreban je svakodnevni uvid u stanje na parcelama i preventivno djelovanje, jer samo se tako ostvaruje najbolja zaštita biljaka.

Shares
Slične objave
Agro vijesti

Proizvodnja uljarica u Lijevče polju sve zastupljenija

Agro vijesti

Ljubav prema proizvodnji piva iznjedrila zanatsku pivaru