Cijene žitarica 12.07. – 16.07.2021. | Agroportal.ba
Pijačni barometar

Cijene žitarica 12.07. – 16.07.2021.

Cijene žitarica za period 12.07. – 16.07. 2021. kako su se kretale, te koji je obim trgovine na novosadskoj berzi možete pročitati u nastavku teksta.

cijene žitarica

Foto: Produktna berza Novi Sad

Neuobičajeno slab promet na novosadskoj “Produktnoj berzi” obilježio je proteklu sedmicu. Razlog, prije svega, vidimo u smanjenoj aktivnosti izvoznika na robno-berzanskom tržištu, jer cijene na FOB-u nisu prihvatljive uslijed velikog cjenovnog spreda između kupaca i prodavača na domaćem tržištu.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 950 tona robe, čija je finansijska vrijednost iznosila 27.719.250,00 dinara. U odnosu na prethodni uspoređujući period količinski obim prometa je manji za 84,71%, dok je finansijska vrijednost prometovane robe niža za 84,62 %.

Kukuruz

Odsustvo izvoza i slaba tražnja domaćih prerađivača rezultirali su izostankom tražnje za kukuruzom. Kupoprodajni ugovor je zaključen po jedinstvenoj cijeni od 25,80 din/kg bez PDV-a (28,38 din/kg sa PDV-om), što predstavlja ujedno i ovonedeljnu ponderisanu cijenu. U odnosu na prethodni uspoređujući period zabilježen je pad od 0,47%. Kada uporedimo cijenu ove žitarice sa istim period prethodne godine, cijena je viša za 50%. Kod kukuruza, ono što najviše zabrinjava poljoprivredne proizvođače je nedostatak padavina, tj. smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu sve ove okolnosti, opravdan je strah proizvođača i stručnjaka da će prinosi biti smanjeni i da će ova godina biti veoma neizvjesna.

Pročitajte još...   Poletjele cijene pšenice u Evropi, naravno to nema uticaja na nas
Pšenica

Pojačana potražnja za pšenicom novog roda i ponude na višem cjenovnom nivou pomjerali su cijenu u pozitivnom smjeru tokom čitave nedelje. Berzanski ugovori su zaključeni na cjenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om). Kada uporedimo cijenu ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg roda u istom periodu nakon žetve, zabilježen je rast od 8,11%.

Soja 

Sojino zrno bilježi odsustvo iz trgovanja na “Produktnoj berzi”. Ponuda se kretala u cjenovnom rasponu od 73,50 do 74,00 din/kg bez PDV-a. Međutim, do realizacije nije došlo. Iako je poslednja dva mjeseca smanjeno interesovanje za kupovinom od strane domaćih prerađivača i izvoznika, možemo reći da ova uljarica i dalje bilježi visok cjenovni nivo.

Pročitajte još...   Uvoz žitarica u BiH 11 puta veći od izvoza
Ječam 

Stočni ječam, SRPS kvaliteta, prometovan je po cijeni od 19,70 din/kg bez PDV-a (21,67 din/kg sa PDV-om).

Uljana repica 

Uljana repica je na ino-tržištu imala pozitivan cjenovni trend protekle nedelje. Tražnja za ovom uljaricom je daleko manja u odnosu na prethodni period, što se nije odrazilo na rast cijene na domaćem tržištu. Realizovan je jedan ugovor na paritetu CPT Bačka po cijeni od 515,00 €/t (60,55 din/kg bez PDV-a) u dinarskoj protuvrijednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.

Produktna berza Novi Sad
+381 21 442 935
office@proberza.co.rs
www.proberza.co.rs

0Shares
Slične objave
Pijačni barometar

Slaba ponuda i potražnja soje

Pijačni barometar

Kukuruz i dalje dominira na berzi